Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Anh Sơn)

TỪ ĐIỂN ONLINE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • XIN CHÀO:

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Gốc > GIÁO DỤC BỐN PHƯƠNG >

  Dự kiến lịch công tác tháng 9/2011

  1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo:

  -Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học 2011-2012 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường tại các trường học trong toàn huyện; tổ chức khảo sát chất lượng HS đầu năm học đối với cấp TH, THCS một cách nghiêm túc; thực hiện chương trình dạy và học theo quy định.

  -Các bậc học, cấp học triển khai nhiệm vụ năm học trên cơ sở nhiệm vụ năm học của Bộ, của S   

  -Các trường học xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức hội nghị Cán bộ công chức đầu năm, đăng ký các chỉ tiêu thi đua của tập thể, cá nhân.

  2. Dự kiến lịch công tác:

  TUẦN TỪ  NGÀY ĐẾN NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN BỘ PHẬN CHUẨN BỊ
  I 01- 04

  -Khai giảng điểm năm học 2011-2012.  

  -Hội nghị hiệu trưởng.

  -Nghỉ lễ Quốc khánh. 

  01 

   01

  02 

  -Bộ phận MN, TH, THCS và các trường khai giảng điểm.-Các bộ phận. 
  II 05-11

  -Khai giảng năm học 2011-2012.

  -Hội nghị chủ tịch công đoàn.

  -Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học cấp TH, THCS.

  -Kiểm tra các trường học.

  -Điều tra Phổ cập GD ở các cấp học, bậc học.

  05

  06

  09 -10

  06 -10

  06 -10

  -Các trường

  -Công đoàn ngành.

  - TH, THCS-MN, TH, THCS.

  - MN, TH, THCS

  III 12-18

  -Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 cấp THCS.

  -Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 cấp TH.

  -Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 bậc MN.

  -Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đầu năm về các bộ phận CM Phòng.

  -Duyệt kế hoạch năm học 2011-2012 của các trường THCS.

  -Duyệt kế hoạch năm học 2011-2012 của các trường TH.

  -Duyệt kế hoạch năm học 2011-2012 của các trường MN. 

  13

  14

  15

  16 

  14

   

  15

  15-16

  16 -17

  -THCS.

  -TH.

   

  -Bộ phận MN.

  -Các trường TH, THCS.

  -Bộ phận THCS.

  -Bộ phận TH.

  -Bộ phận MN. 

  IV 19-25

   -Các trường THCS tổ chức hội nghị Cán bộ công chức năm học 2011-2012.

   -Các trường MN, TH tổ chức hội nghị Cán bộ công chức năm học 2011-2012. 

    15 -20 

  18 -24

    -trường THCS.

  -Các trường MN, TH.

  V 26-30

  -Chuyên đề CM, nghiệp vụ cho cán bộ QL, GV cấp TH.

  -Kiểm tra các trường học.                                               

  28 -29

   29-30  

  -Bộ phận TH.

  -MN, TH, THCS. 

                                         

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Anh Sơn @ 11:20 08/09/2011
  Số lượt xem: 887
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY

  <<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vC9v3-0mAz8?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>iframe width="560" height="315" src= "https://www.youtube.com/embed/Rx5g33DgsZg?list=PLn_kT2kgRuZFY8dzWHnS31NbgjErfcjrP?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen=""> https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY

  LỚP HỌC VNEN