Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Anh Sơn)

TỪ ĐIỂN ONLINE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • XIN CHÀO:

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  TỔ 1, 2, 3

  KÊ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ 4- 5
  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY Số: 01 /KH-TCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Tây, ngày 20 tháng 9 năm 2017 ...

  TỔ 4, 5

  8349350 DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ 4, 5
  TT ẢNH THÔNG TIN 1. Họ và tên: Lê Đức Tùng Ngày sinh: 18/10/1977 Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm Điện thoại: 0973 581 789 Email: Vào...

  TỔ ĐẶC THÙ

  8349407 DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐẶC THÙ
  TT ẢNH THÔNG TIN 1. Họ và tên: Lê Thị Thúy Vân Ngày sinh: 20/06/1984 Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm Điện thoại: 0974 712 385 Email: Vào ngành: 04/2009 Chức vụ: Tổ trưởng - GV dạy nhạc ...

  TỔ HÀNH CHÍNH

  8349432 DANH SÁCH TỔ HÀNH CHÍNH
  TT ẢNH THÔNG TIN 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Trang Ngày sinh: 01/01/1964 Trình độ đào tạo: Trung cấp Thiết bị Điện thoại: 01294696797 Email: Vào ngành: 09/1982 Chức vụ: Tổ trưởng 2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thương Huyền Ngày sinh: 24/06/1983...

  VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY

  <<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vC9v3-0mAz8?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>iframe width="560" height="315" src= "https://www.youtube.com/embed/Rx5g33DgsZg?list=PLn_kT2kgRuZFY8dzWHnS31NbgjErfcjrP?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen=""> https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY

  LỚP HỌC VNEN