Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Anh Sơn)

TỪ ĐIỂN ONLINE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • XIN CHÀO:

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A, NĂM HỌC 2017-2018 TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Con ông (bà) Hộ khẩu Nơi ở K.tật Dân tộc Đối tượng ưu tiên Ghi chú 1 Đặng Hoàng Anh 02/05/2011 ...

  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

  12108036 NĂM HỌC 2017 - 2018 TT ẢNH THÔNG TIN 1. Họ và tên: Nguyễn Quang Viện Ngày sinh: 06/11/1972 Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm Điện thoại: 0989 883 756...

  VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY

  <<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vC9v3-0mAz8?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>iframe width="560" height="315" src= "https://www.youtube.com/embed/Rx5g33DgsZg?list=PLn_kT2kgRuZFY8dzWHnS31NbgjErfcjrP?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen=""> https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY

  LỚP HỌC VNEN