Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Anh Sơn)

TỪ ĐIỂN ONLINE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • XIN CHÀO:

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Gốc > THÔNG TIN VỀ NHÀ TRƯỜNG > DANH SÁCH CB, GV, NV >

  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

                                               NĂM HỌC 2016 - 2017
    TT            ẢNH                           THÔNG TIN
   1.  40509405.000167_120

  Họ và tên:     Nguyễn Quang Viện

  Ngày sinh:     06/11/1972

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0989 883 756

  Email:           tieuhocsontay@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1994

  Chức vụ:        Hiệu trưởng

   2.  40509405.000176_120 Họ và tên:    Trần Thị Kiều Liên

  Ngày sinh:    16/10/1975

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0985 657 329

  Email:           kieulien75@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1995

  Chức vụ:       Bí thư Chi bộ - P. Hiệu trưởng

   3.  40509402.000111_120

  Họ và tên:     Trần Thị Nhật

  Ngày sinh:     08/01/1976

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0975 942 229

  Email:           nhatcuong75@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1994

  Chức vụ:      P.Hiệu trưởng - CT Công đoàn            

  4.      40509406.000204_120

  Họ và tên:  Phan Thị Hương

  Ngày sinh:  10/06/1976

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm 

  Điện thoại:  0979 283 778 

  Email:         ptthuonght@yahoo.com.vn

  Năm vào ngành: 09/1994

  Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1, giáo viên dạy lớp 1B

  5. 40509405.000174_120

  Họ và tên:    Trần Thị Thanh Huyền

  Ngày sinh:    22/03/1970

  Trình độ đào tạo: CĐ Sư phạm

  Điện thoại:    0977 988 969

  Email:        tranhuyenthst@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1990

  Chức vụ:       Giáo viên dạy lớp 2B

  6. 40509405.000171_120

  Họ và tên:     Đoàn Thị Kim Cúc

  Ngày sinh:    26/10/1973

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0932 373 770

  Email:

  Năm vào ngành: 09/1993

  Chức vụ:      Giáo viên

  7. 40509405.000184_120

  Họ và tên:   Trần Thị Thanh Hương

  Ngày sinh:   16/05/1972

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    01649 525 346

  Email:           tranthanhuong678@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1993

  Chức vụ:      Giáo viên  dạy lớp 3C

   8.  40509405.000190_120  

  Họ và tên:   Phạm Thị Kim Hoa

  Ngày sinh:    02/08/1976

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    01699  548 380

  Email:

  Năm vào ngành: 09/1997

  Chức vụ:      Giáo viên dạy lớp 1D

   9.  42439430.060001_120  

  Họ và tên:   Phạm Thị Thanh Huyền

  Ngày sinh:   05/11/1981

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    01655 407 484

  Email:          huyenviet81@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/2006

  Chức vụ:      Giáo viên dạy lớp 2G

   10.  40509405.000180_120  

  Họ và tên:    Dương Thị Hoài

  Ngày sinh:    08/03/1968

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0979 809 459

  Email:

  Năm vào ngành: 09/1988

  Chức vụ:        Giáo viên dạy lớp 2C

  11.   40509420.040791_120 Họ và tên:     Lê Thị Vui

  Ngày sinh:     20/07/1982

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    01649  669 561

  Email:           lelethithivuivui@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/2005

  Chức vụ:       Giáo viên dạy lớp 4C

   12.  40509405.040224_120  

  Họ và tên:     Trần Thị Thúy Hương

  Ngày sinh:     02/12/1974

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0979 900 087

  Email:

  Năm vào ngành: 09/1998

  Chức vụ:        Giáo viên dạy lớp 2D

   13.  40509406.000207_120  

  Họ và tên:     Nguyễn Thị Thúy Vân

  Ngày sinh:    06/05/1977

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0916 882 567

  Email:           thuyvan567@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1999

  Chức vụ:       Tổ phó tổ 3+4+5, khối trưởng khối 3, dạy lớp 3B

  14.   40509406.000203_120  

  Họ và tên:    Trần Thị Mến

  Ngày sinh:    09/04/1978

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0943 480 315

  Email:          tranthimen78@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1998

  Chức vụ:       Giáo viên dạy lớp 1C

   15.  40509405.000191_120  

  Họ và tên:      Vì Thị Như Thúy

  Ngày sinh:     20/02/1974

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    01686 631 334

  Email:           vithuy.hs@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1996

  Chức vụ:       Giáo viên dạy lớp 2E

   16.  40509406.040211_120  

  Họ và tên:    Phan Thị Khánh Linh

  Ngày sinh:    01/10/1980

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0979 313 218

  Email:

  Năm vào ngành: 09/2004

  Chức vụ:       Giáo viên dạy lớp 1A

   17  40509407.000223_120  

  Họ và tên:    Trương Thị Thúy Hà

  Ngày sinh:    01/01/1978

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:  0902 239 632 

  Email:          truongthuyhaht@gmail.com

  Năm vào ngành: 09/1999

  Chức vụ:       Tổ trưởng tổ 2, giáo viên dạy lớp 2A

  18.  40509405.000187_120

  Họ và tên:    Đoàn Thị Thu Hiền

  Ngày sinh:       10/03/1972

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    01676 931 454

  Email:           hienbinhtram@gmail.com

  Vào ngành:         09/1997

  Chức vụ:       Giáo viên

  19.  40509401.000097_120

  Họ và tên:  Trương Thị Hồng Phấn

  Ngày sinh:   05/11/1974

  Trình độ đào tạo: CĐ Sư phạm

  Điện thoại:    0978 245 117

  Email:          truonghongphan74@gmail.com

  Vào ngành:   09/1993

  Chức vụ:       Tổ trưởng tổ 3+4+5, khối trưởng khối 4, dạy lớp 4A

  20.  42439401.060001_120

  Họ và tên:  Nguyễn Anh Sơn

  Ngày sinh:   01/12/1982

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0966 593 722

  Email:          anhson115@gmail.com

  Chức vụ:       Tổ phó Tổ 3+4+5, Khối trưởng khối 5, dạy lớp 5C

  21.  40509403.000129_120

  Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoa Lê

  Ngày sinh:   19/11/1975

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0974 087 956

  Email:          nguyenthihoalethst@gmail.com"

  Vào ngành:   09/1906

  Chức vụ:       Giáo viên

  22.  40509405.000196_120

  Họ và tên:  Trần Thị Thu Hà

  Ngày sinh:   25/09/1962

  Trình độ đào tạo: TH Sư phạm

  Điện thoại:    01664 726 923

  Email:         quynhthuong2607@gmail.com

  Vào ngành:   09/1982

  Chức vụ:       Giáo viên dạy lớp 3A

   23.  

  Họ và tên:  Nguyễn Thị Bình

  Ngày sinh:   10/02/1986

  Trình độ đào tạo: CĐ Sư phạm

  Điện thoại:    01673 763 115

  Email:

  Vào ngành:   03/2008

  Chức vụ:       Giáo viên dạy lớp 5A

  24.    42439405.70003_120

  Họ và tên:  Lê Thị Thúy Vân

  Ngày sinh:   20/06/1984

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0974 712 385

  Email:          thuyvan2604@gmail.com

  Vào ngành:   04/2009

  Chức vụ:      GV dạy nhạc  

   25.  40509405.000169_120

  Họ và tên:  Trần Văn Hoàn

  Ngày sinh:   06/12/1978

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0973 827 012

  Email:          tranhoanhs@gmail.com

  Vào ngành:   09/2000

  Chức vụ:       Giáo viên dạy lớp 4B

   26.  42439401.60002_120

  Họ và tên:  Lê Trang Thi

  Ngày sinh:   31/10/1986

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    01238 797 687

  Email:

  Vào ngành:   09/2009

  Chức vụ:       Giáo viên dạy nhạc

   27.  42439405.70008_120

  Họ và tên:  Lê Thu Hà

  Ngày sinh:   25/03/1982

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0976 477 134

  Email:          lehathst@gmail.com

  Vào ngành:   06/2011

  Chức vụ:       Giáo viên dạy tin

  28.   40509405.000175_120

  Họ và tên:  Lê Thị Thu Phương

  Ngày sinh:   30/03/1979

  Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm

  Điện thoại:    0975 807 049

  Email:

  Vào ngành:   09/2001

  Chức vụ:       Giáo viên dạy mĩ thuật

  29.    40509405.000195_120

  Họ và tên:  Nguyễn Thị Hồng Trang

  Ngày sinh:   01/01/1964

  Trình độ đào tạo: Trung cấp Thiết bị

  Điện thoại:    01294696797

  Email:

  Vào ngành:   09/1982

  Chức vụ:       Tổ trưởng tổ Hành chính

  30. 42439405.060001_120

  Họ và tên:  Nguyễn Thị Thương Huyền

  Ngày sinh:   24/06/1983

  Trình độ đào tạo: Trung cấp Kế toán

  Điện thoại:    0972167444

  Email:          khanhhuyenthst@gmail.com

  Vào ngành:   01/2006

  Chức vụ:       Nhân viên kế toán

  31. 42439405.70005_120

  Họ và tên:  Nguyễn Thị Lệ Thủy

  Ngày sinh:   25/05/1987

  Trình độ đào tạo: Trung cấp Y tế 

  Điện thoại:    01252918056

  Email:         

  Vào ngành:   08/2009

  Chức vụ:       Nhân viên Y tế

  32. 42439504.70005

  Họ và tên:    Phan Thị Hoàn

  Ngày sinh:     20/09/1989

  Trình độ đào tạo: Trung cấp Thư viện - Thiết bị      

  Điện thoại:    

  Email:

  Vào ngành:   02/2011

  Chức vụ:       Nhân viên Thư viện- thiết bị


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Anh Sơn @ 08:00 29/08/2017
  Số lượt xem: 2965
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Quang Nhật, Nguyễn Thị Hiền)
  Avatar

  hi hi khi xua thay co dep that

   
  Gửi ý kiến

  VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY

  <<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vC9v3-0mAz8?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>iframe width="560" height="315" src= "https://www.youtube.com/embed/Rx5g33DgsZg?list=PLn_kT2kgRuZFY8dzWHnS31NbgjErfcjrP?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen=""> https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY

  LỚP HỌC VNEN